Anlatacak bir hikayem olduğunu kim söyledi size?
Gerçekten anlatılacak bir hikayem yok.


Fyodor Dostoyevski, Beyaz Geceler

HAKKINDA


4 Şubat 1947’de İstanbul (Üsküdar) da doğdu.

Mecidiyeköy’de başladığı İlkokul eğitimini, Beykoz Ahmet Mithat Efendi İlkokul’unda sürdürdü ve Kadırga İlkokul’unda tamamladı. Ortaokulu Gedikpaşa Ortaokulunda bitirdi ve Vefa Lisesinden mezun oldu.

İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğrencisi iken 1968 öğrenci hareketleri içinde yer aldı.

Prof. Dr. Fikret Kortel’in yanında İ.Ü. Fizik Bölümü Teorik Fizik Kürsüsünde asistan oldu (1971). Doktora çalışmalarını Prof. Asım Barut yanında, Abdus Salam ICTP-İtalya, Uluslararası Teorik Fizik Merkezinde yaptı (1976).

Uzun yıllar İtalya’da Abdus Salam ICTP ve İsviçre’de Avrupa Nükleer Fizik Merkezi CERN’de doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 1988 yılında Fizik Profesörü oldu.

İngilizce ve İtalyanca bilir. Evli, (Zehra Akdeniz) bir kız (Bige Akdeniz)ve bir erkek (Fikretcan Akdeniz) babasıdır.

Yaşam Öyküsü - 10.06.2015

4 Şubat 1947’de Üsküdar Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğdu. Babası Mehmet Oruç (1919-1976, Gedikli Subaylığından ayrılma), Annesi Münire Akdeniz Çora (1927-2003, İstanbul Adliyesi Zabıt Katibi). Baba tarafı Selanik-İstanbul, Anne tarafı Manastırlıdır. Sırasıyla, Mecidiyeköy, Beykoz Ahmet Mithat ve Kadırga İlkokullarında okudu. Ortaöğretimini ise Gedikpaşa Ortaokulu ve Vefa Lisesi'nde (1966) tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde 1968 öğrenci hareketleri içinde yer aldı ve Fen Fakültesi Fizik-Matematik bölümünden 1970 yılında mezun oldu. Teorik Fizik Kürsüsünde kürsü başkanı Prof. Dr. Fikret Kortel’in yanında öğrenci asistan (1968) ve asistan oldu (1970).
Gediz Akdeniz, Prof. Dr. Fikret Kortel'in teşvikiyle ve Prof. Dr. Abdus Salam’ın (1979 Nobel Fizik Ödüllü) desteğiyle 1971-1974 yılları arasında Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (ICTP), Trieste, İtalya’da doktora çalışmalarında bulundu. Bu dönemde ünlü Türk Fizikçisi Prof. Dr. Asım Orhan Barut’un danışmanlığında yaptığı çalışmaları "Projektif Uzayda Magnetik Mono-Pole" başlıklı tezde topladı ve bu tezi 1976 yılında Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre (Başkan), Prof. Dr. Erdal İnönü ve Prof. Dr. Lütfü Birand jürisi önünde savunarak Fizik Doktoru unvanı aldı. 1977-1980 yılları arasında ICTP-Trieste-İtalya’da Prof. Giuseppe Furlan’ın yanında doktora sonrası çalışmalarda bulundu, kuantum alanlar teorisi üzerine yaptığı bu çalışmalarla İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde Yardımcı Doçent (1980) oldu ve Fizik Doçenti (1983) unvanını aldı. Atom altı parçacıkları üzerine yaptığı teorik fizik yayınlarıyla da 2547 sayılı yasa gereği ilk önce Trakya Üniversitesinde Profesörlüğe yükseltildi (1988) ve daha sonra da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Anabilim Dalı’na kurucu başkanı oldu (1989).
İstanbul Üniversitesi Fen, Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde İleri Kuantum Fiziği, Parçacık Fiziği, Çağdaş Fizik Tarihi, Bilim Felsefesi ve Fizik Eğitimi lisans ve lisansüstü dersleri yanı sıra Trakya Üniversitesi’nde (1981-1986), Boğaziçi Üniversitesi’nde (1982-1984) ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (1981-1986) yarı-zamanlı çeşitli lisans ve lisansüstü fizik ve matematik dersleri verdi.
Çeşitli dönemlerde CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi), ICTP (Abdus Salam Uluslararası Teorik Fizik Merkezi ), LSE (Londra Ekonomi Okulu) Science, Center for Philosophy of Natural and Social Science ve Imperial College London’da (Londra) ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu.
İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanlığı (1989-1992, 2001-2007 ve 2012-2014), İstanbul Üniversitesi Seçilmiş Senato üyesi (2011-2014), Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanlığı (1988-2014 ), Türk Fizik Derneği Genel Başkanlığı (1987-1997), Balkan Fizik Birliği Başkanlığı (1989-1997), Türk Fizik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (1989-1995), Avrupa Fizik Derneği Konsey Üyeliği (1989-1997), Bilim ve Ütopya Vakfı Kurucu Başkanlığı (1997-1999) ve Balkan ve Rumeli Dernekleri Koordinasyon Başkanlığı (1996-1999) görevlerinde bulundu.
2014 yılında yaş haddinden emekli oldu. Halen Emekli Profesör olarak İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tez danışmanlığı yapmaktadır ve Türkiye Düzensiz Sistemler Çalışma Grubu kurucu başkanlık görevini sürdürmektedir.

Gediz Akdeniz 1985 yılında yaptığı bir çalışmada [1] teorik fizik literatüründe "1956 Feza Gürsey Modeli" [2] olarak bilinen dalga denkleminde kuarkların hapis olma mekanizmasını açıklamada yer alan "instanton" tipi dalga çözümlerini bulmuştur. Ayrıca bu çözümlerin 1956 yılında Fikret Kortel tarafından bulunan çözüm sınıfı[3] içinde de mevcut olduğu göstermiştir. Bu makale yıllar sonra Gürsey Modeli’nin yeniden teorik atom altı fiziği araştırmalarının gündemine girmesini sağlamış ve başta Türk fizikçileri olmak üzere Gürsey Modeli ve onun yeni versiyonları üzerine önemli çalışmalar yapılmış ve halen yapılmaktadır. Gediz Akdeniz bu çalışmasıyla 1985 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü almıştır.
Akdeniz, son yıllarda Doğrusal Olmayan Bilim (Non-linear Science) yanı sıra fizik felsefesi ve eğitimi üzerine de çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda "Düzensiz Duyarlı Simülasyon Kuramı"nı geliştirmiştir. Bu kuramıyla "Bilimde Yeni Kimlikler"[4] ve "Karmaşık Ütopyalar ve Yeni Anarşi" [5] üzerine yeni modeller önermiştir.
Parçacık Fiziği, Kozmoloji, Kuantum Alanlar Teorisi, Non-lineer Sistemler ve Soliton Fiziği yanında Fizik Felsefesi, Tarihi ve Eğitimi konularında yayınlanmış çok sayıda uluslararası bilimsel makalesi, ders notları ve kitapları vardır [5] Ayrıca çeşitli dergilerde ve gazetelerde deneme yazıları yayınlanmıştır.

 

[1] K. Gediz Akdeniz, " Classical Solutions of Gursey’s Conformal –invariant Spinor Model" Lettera al Nuova Cimento, vol. 33, p.40 (1982).

[2] Feza Gürsey, " On a Conform- Invariant Spinor Wave Equation" , Il Nuova Cimento, vol. 3, p.988 (1956).

[3] Fikret Kortel, "On some Solution of Gursey’s Conformal –invariant Spinor Wave Equations" Il Nuova Cimento, vol. 4, p.210 (1956).

[4] K. Gediz Akdeniz, "Post-Fizikçi Manifestosu", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3,15., 2007/2, s. 31-39 (2007).

[5] Bu makaleler, ders notları ve kitapları için www.gedizakdeniz.com
Başkalarının Kaleminden Gediz Akdeniz
Pakize Barışta Kaleminden -Taraf-KIYI - 17.07.2011

Gediz Akdeniz’in ‘Kara Kefali’ romanında Batı çıplak

Edebiyat, hakikatin peşine düşenlerin son sığınağıdır bence!

Hakikat, içinde barındırdığı bütün düzenli, düzensiz ve her an değişken savrulmalarıyla; edebiyatın her türlü ve manalı açılıma müsait kendi delifişek aurası içinde, hem uygun bir zuhur ortamı, hem de huzurlu bir liman bulur.

Edebiyatın açılımları kaotik manalı açılımlardır aslında. Atomları düzensiz hareketlere sahiptir –delifişeklik de bundan zuhur eder zaten– ve yol verdiği (sebep olduğu) duyguların zenginliği ile şaşırtıcılığı da bu yüzden beklenmediktir.

Yazarın sürekli temas içinde olduğu, hatta soluduğu hayat parçacıkları (iç ve dış/ batınî ve harici), metnin özgürlüğü içinde serserileşerek kendi lezzetli karmaşıklıklarını oluştururlar.

Edebiyattaki zuhur etme durumu da budur işte bana göre.

Gediz Akdeniz bir roman yazmış.

Moderniteye (her manada) minnet duymayı sorguluyor!

Kendi tanımıyla bu roman karmaşık ütopya denemesi: “(...) yakın zamanlarda ‘Post-modern Bilim’ çalışmalarına ve bunların metafor kritiklerine merak sarmış bir teorik fizikçinin şizofrenik endişeleridir.”

Kara Kefali adlı romanın kahramanları, İstanbul İnsanı olarak adlandırılan bir erkekle, kara kefali bir balıktır.

“Bu endişelerin, İstanbul İnsanı’nın kara kefaline, kara kefalinin İstanbul İnsanı’na anlattığı masalların karmaşıklığını da yenmeye çalışır. Çünkü onun kuramına göre insanlığı özgürleştireceğini düşündüğü kalkışmanın düzensiz simülasyonları, İstanbul karmaşıklığının kaotik farkındalığında saklıdır,” diyor fizikçi ve yazar Gediz Akdeniz.

Kara Kefali, roman olmayan bir roman bence; Aristo yöntemine (dramatik) göre yazılmadığı gibi, yazarının peşine düştüğü İstanbul karmaşıklığının kaotik farkındalığına da uyan bir metin; kendi şaman- putperest- pagan- heterodoks- Yahudi- Hıristiyan- Müslüman- ateist.. gizemler manzumesinin yanısıra, İstanbul’la iç içe geçmiş Roma, Helen ve Osmanlı duygu dinamiklerine sahip oluşuyla da, bu muhteşem kaosun kültürel zuhurunu kendinde cisimleştiriyor ve biçimlendiriyor.

İstanbul İnsanı için bu kent, araştırmalarına kaynaklık eden önemli ve belki de tek yeryüzü laboratuarı; onun İstanbul sokaklarını arşınlamasında –kendi kendine edindiği misyonda– şu var: “İstanbul karmaşıklığının sırrının peşinde bu sokaklarda heterodoks bir derviş gibi dolaşıp durmasının, adı konulmamış yeni bir meditasyon denemesi olduğu da çıkarılmasın. Bu sokakları son yıllarda düzensiz insan ve insani sistem davranışları için geliştirmeye çalıştığı, gerçeklik ilkesi kaotik farkındalık olan ‘Duyarlı Düzensiz İnsan Dinamikleri’ adını verdiği simülasyon kuramı için adeta bir laboratuar olarak görüyordu. Çünkü bu kuramına göre, insanlığın bu gidişini değiştirebilecek dönüşüm ancak bu kentin sokaklarındakilere benzer karmaşık insani sistemlerde saklı olan kaotik farkındalık simülasyonlarının zuhurlarıyla olabilirdi.”

Hakikatin peşine düşerek onu ele geçirmeye çalışan insanı aslında hakikat ele geçirir!

Çünkü hakikatin (hayatın) o muhteşem kaotik döngüsünün duygusuna kimse ayar çekemez!

Sırrın ele geçirilmesi gerekmez. Aslında imkânsızdır bu.

Sır, duyarlı düzensizliğin dinamiklerinin kavranmasının belirli bir aşamasında neredeyse kendiliğinden zuhur eder.

İstanbul’un masalı içinden gösterir kendini!

Yazar Gediz Akdeniz de bu masala dâhildir. (Kendini dâhil etmiş ve bence çok iyi etmiş.) Bazı hakikatçilere işaretini gönderiyor sadece; devrim, bilim, kültür, duygu.. dinamikleriyle ilgili yepyeni post-modern ele alışlar, kuantum teorileri için yepyeni yaklaşımlar ve yorumlarda bulunuyor; ne yönetme ne de yönlendirme, sadece bir farkındalık yaratma çabası onunki.

Bir tez’in sanatta kullanımı, onu edebiyatta edebileştirme girişimleri her zaman sırıtır, yapay kalır. Kara Kefali’de ise bir bilim insanının bilimsel ve anti değerler manzumesi içinde oluşturduğu fikirleri, bir edebî dil içinde harmanlaması, enerjisinin başka bir midyumda savrulup harcanması değil, tam aksine mevcut edebî yapıların da altüst edilmeleriyle ortaya çıkan değerli bir edebî biçimlendirme olmuş bence.

Bu aynı zamanda romanın modernitesine (Batılılaştırılmış ve egemenleştirilmiş) karşı koyan bir romançözüm denemesi.

Gediz Akdeniz’in Kara Kefali’ni okuduktan sonra insan kendini düzenli hareket ile düzensiz hareket arasına sıkışmış hissediyor.

Düzenli olanın böldüğü bir zihin ile düzensizliğin toparladığı bir zihin sözkonusu sanki.

Yazılmış tüm metinler, yepyeni bir yapısöküm (dekonstrüksiyon) anlayışıyla yeniden okunmalı ve yeniden değerlendirilmeli; Batı’nın modernitesinin ve modern iktidarın tezgâhını (tuzaklarını) gizlisiyle saklısıyla çözebilecek devrim yolu, Gediz Akdeniz’in kaosundaki zuhura yaklaşmaktan geçiyor! Karaya vurmuş kefale dönüşebilmekten geçiyor! İşte böyle bir karmaşık ütopyaya sahip Kara Kefali.

Roman mı desem, metin mi desem bilmiyorum ama müthiş bir kitap bence Kara Kefali.

Hakikatçilere şiddetle tavsiye olunur.

Ama bu kitapta Batı uygarlığı çıplak, bunu da baştan bilin. ***

Gediz Akdeniz - 10.06.2015

4 Şubat 1947’de İstanbul (Üsküdar) da doğdum. Babam Mehmet Oruç (Ö. 1976), Denizaltı Gediklisi iken ordudan ayrıldı. Annem Münire Çora (Ö.2003), İstanbul Adliyesi Zabıt kâtipliğinden emekli oldu. Baba tarafım Selanik-Samatya, anne tarafım Manastırlıdır. Annem ve babam ben iki yaşındayken ayrıldılar. O yüzden midir kardeşim olmadı?

İlkokul eğitimime Mecidiyeköy’de başladım. Beykoz Ahmet Mithat Efendi’de sürdürdüm, Kadırga İlkokul’unda tamamladım. Ortaokulum Gedikpaşa, lisem Vefa. Sonra da İstanbul Üniversitesi. Anlayacağınız yaşamım tarihi yarımada da Şehzadebaşı, Kadırga ve Sultanahmet üçgenin de geçti.

Lisedeki hocalarımız bizlerin hep İTÜ’de okuyup mühendis olmamızı isterdi.  Ben ise İstanbul Üniversitesi’nde seçimle değil rastlantıyla fizik okumaya başladım. Bu benim yaşamımın en güzel rastlantılarından biri oldu. 1968 Haziran İstanbul üniversitesi öğrenci hareketleri içinde olmam yaşamımın şanslı bir deneyimi sayarım. Ben bu olayın İstanbul Üniversitesi’nin o yıllardaki var olma ayaklanması olarak görmede de ısrarlıyım. Umarım İstanbul Üniversitesi bir gün bu vefa borcunu öder onlara.

Fizikçi olmaya yatkınlığımı ilk Türk teorik fizikçilerden ve W. Heisenberg ile çalışmaları olan  Hocam Prof. Fikret Kortel keşfetmiştir. Bana “Devrimi başkalarına bırak sen fizikçi ol.” demiştir ve beni yanına asistan olarak almıştır. Beni Abdus Salam’a tavsiye etti. Abdus Salam ICTP-İtalya, Uluslararası Teorik Fizik Merkezinde Prof. Asım Barut yanında doktora çalışmalarına başladım. Hipppiliğe merak sarmamam rağmen 1976 yılında doktoramı tamamladım.

İtalya’da ve CERN’de (İsviçre) doktora sonrası çalışmalarda bulundum. 1988 yılında Teorik Fizik Profesörü oldum. 1988 sonrası Türk Fizik Derneği Başkanı (1987-1997), Balkan Fizik Birliği Başkanı (1989-1997) olarak dernekçilik yaptım. Devlet kurumlarına ve bilim iktidar mekanizmalarına karşı bağımsız duruşumdan dolayı başıma gelmedik kalmadı.

Tabi bu ara idari görevlerde aldım.  Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanlığı (1987-2014) görevlerinde İstanbul Üniversitesi Seçilmiş Senato üyeliği (2011-2014), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Başkanlığı (1988-1991, 2001-2007, 2011-2013) ve bulundum. Bu ara başta Kuantum Fiziği ve Parçacık Fiziği olmak üzere hemen hemen fiziğin her konusunda dersler verdim. Ayrıca Çağdaş Fizik Tarihi, Bilim Felsefesi de dersleri verdim.

 

Abdus Salam ICTP Associate Üyeliği (1980), TÜBİTAK Bilim Teşvik (1985), Uluslar arası İnsanlık Birliği Altın Karakter (1998), Balkan Fizik Birliği Onur Üyeliği (1998) ödüllerini almıştır

Casanova’dan esinlenerek 1997 yılında Prag’da gezi yazıları yazmaya karar verdim. Bunları Git-Leman dergisinde yayınladım. Ağaçkakan, Özgür Hayat, Afutbol’de, Davetsiz Misafir dergisinde kaos ve simülasyon felsefesiyle ilgili ilk bilim felsefesi denemelerine başladım. Daha sonra “Düzensiz Duyarlı İnsan Davranışları (Kaotik Farkındalık)” simülasyon kuramımla ilgili çeşitli dergi ve editörel kitaplarda makaleler yayınlamaya başladım. Bu düşüncelerimin hikayeleşmiş versiyonlarını “7 Hariç” kitabımda (Everest yayınları, 2007) yayınladım . Tayfun Gönül ile bu kuramım üzerine söyleşi yaptık. Daha sonra bunu kitaplaştırdık (Düzenden Kaosa ZUHUR, Kaos yayınları, 2008). Postmodern olarak adlandırılan ilk romanımı yayınladım (Kara Kefali, Everest Yayınları, 2011).

Yeşil siyasi, çevreci protest hareketler içinde yer aldım. 2000 yılında bağımsız bilim ve felsefe topluluğunu olan Düzensiz Sistemler Çalışma grubunu başlattım. Bu topluluk ilk sempozyumunu 2001 yılında Karaburun’da yaptı. Daha sonra topluluk temel bilimler üzerine olan buluşmaları Karaburun’da bırakarak felsefe üzerine olanlarını Yalıkavak’a (2008) ve daha sonra edebiyat ve sanat üzerine olanlarını Teos-Seferihisar’a (2012).’a buluşmalarına kaydırdı. Halen bu etkinlikler her yıl sürmektedir. 2007’den bu yana Gümüşlük Akademisi-Bodrum’da “Kaos’dan Kozmos’a” atölye çalışmasının koordinatörlüğünü yapmaktayım.

04 Şubat 2014’de yaş nedeniyle İstanbul Üniversitesi’nden emekliye ayrıldım. Aynı tarihte yeri yurdu olmayan, elemanı tek benim olduğum sanal adresli “Düzensiz Sistemler Enstitüsü” kurdum. Halen yukarıdaki çalışma grubu etkinliklerinde yer alıyorum, sunumlar yapıyorum, seminerler veriyorum. Özellikle protest hareketlerden insan davranışlarına kadar  “Kaotik Farkındalık” kuramımın denemelerine devam ediyorum. Biraz da içinde kendiminin olduğu romanlar yazmaya çalışıyorum. Parçası olduğum İstanbul’un karmaşıklığı bana “çek git aramızdan artık “ demedikçe yaşamımı İstanbul’da sürdürmek niyetindeyim.

Yağız Alp Tangün'den "Elde Var Sıfır" romanı üzerine kritikler - AGOS - 04.12.2015

Yağız Alp Tangün

Gediz Akdeniz’in Kaos Yayınlarından çıkan ‘Elde Var Sıfır’ romanı, mahşerî bir kargaşayla özdeşleştirilen ‘kaos’ kavramının kültürel belleğini bilim dünyası üzerinden okuma çabası olarak dikkat çekiyor. Modern kültür egemenliğini evrenselliğe, kesinliğe, ölçülebilir olana dayandırmış ve karşısına da yaşamın tamamında bulunan kaosu, belirsizliği, şansı ve sürprizi konuşlandırmıştı. Modern bilimin kesin iddialarındaki genel geçerlik kaynağı ise 1960’lı yıllarda Edward Lorenz’in ‘kaos teorisi’ne ilişkin bulduğu kelebek etkisiyle çürümeye yüz tutmuş, modern bilimin korktuğu ‘siyah kuğu’ zuhur etmişti. Romandaki teorik fizik profesörü Fikret’in de dediği gibi: “Artık kimse kaosu çirkinlikle, bilinmezlikle, sapkınlık ve kargaşayla özdeşleştiremezdi. Kaos karmaşıklığın, düzensizliğin içindeki düzendi.”

Bilim kültürü eleştirisi

Bu roman ‘düzenli’ St. Petersburg’un saraylarında, köprülerinde, müzelerinde iz sürüp hatırından ‘kaotik’ İstanbul’u eksik etmeyen, bir bakıma Fikret’in kendini de katarak yaptığı bir ortodoks bilim kültürü eleştirisidir. Onun St. Petersburg’a gitme sebebi, doğrusal olmayan matematiksel denklemler üzerine çalışmalarıyla ünlü, matematikçi ve fizikçi Lyapunov anısına düzenlenen ‘Kaos Teorisi ve Karmaşıklı Bilimi’ çalışmalarıyla ilgili bir konferanstır.

Lyapunov’un hayatı ve çalışmalarına dair bu konferansta anlatılmayan bazı gerçekler, Fikret’in dikkatini çeker. Çünkü Fikret de modern bilim ile çatışan yeni bilim anlayışının tarihinin yazılmasını önemsemektedir. Tarihin yazılması sadece bilim tarihinin sorunu değildir Fikret’e göre. Tüm evrenin zuhur edişine ilişkin “bilimsel” teorilerin de alttan alta bir yaradılış ve kıyamet miti üzerine kurulu olduğunu ve bu kuşatmanın bilim-din ittifakıyla gerçekleştiğini düşünür. Fikret’in evrenin oluşuna ilişkin teorisinde Anadolu tasavvuf düşüncesine yakınsayan “başlangıcı ve sonu Hiç olan zuhurlar” belki de Tevfik Fikret’in ‘Tarih-i Kadim’ şiirinde geçen ‘her şeyin iptidası ahiri Hiç’ dizesiyle nihilist düşünce ekseninde birlikte okunabilir. Tevfik Fikret, şiirindeki nihilist vurgular sebebiyle dönemin milliyetçi ve islâmcı edebiyatçıları tarafından sert biçimde eleştirilmişti. Fikret’in“Kaotik Farkındalık Kuramı” adını verdiği teorisi, ‘Non-Linear Science’ (Doğrusal Olmayan Bilim) dünyası için -Bogdanov kardeşlerin evren hakkındaki düşünceleri gibi- bir ‘siyah kuğu’dur. Hatta akademik yapının ve bilim dünyasının temellerine yapılan bombalı bir saldırı niteliğindedir.

Romanda gerçek ve kurgunun birbirine dolandığı yer değiştirmelerle anlatıcı, Fikret, Polyakov ve Lyapunov arasındaki karmaşık gelgitler akademik yapı içine sinmiş egemen bilim/bilgi anlayışını ifşa ediyor. Evrenin sırrını çözmeye pek de niyeti olmayan Fikret’in mırıldanışı dinlenesi: “Biz insanlar da bize sormadan dönen yer yüzeyinden kopmamak için tuhaf davranışlarla yaşamanın yolunu bulmaya çalışmıyor muyuz?”

‘Elde Var Sıfır’, edebiyatımıza düşülmüş kaos teorisi ve alternatif bir bilim tarihi notudur. Fikret’in elinde sıkıca tuttuğu nihilist argümanı patlatmak için uygun zamanı beklemesi, henüz tamamlanmamış bir çarpma işlemidir: Elde var bir.

 

Kaynak

Orhan Kural’dan ‘Elde Var Sıfır’ romanı üzerine - 15.04.2016

Değerli Gediz Hocam,

Karadağda idim. Bana hediye ettiğiniz kitabı (ELDE VAR SIFIR) okuyorum. Gezi notları, felsefe, bilim ve portreler ne güzel harmanlanıp bizlere aktarılmış. Kutlarım.

St. Petersburg'a gidenler için önemli bir kaynakça.

Derin gezgin sevgisi ile,

O. KURAL

Rengin Özesmi Bir Romana Sığınmak - 18.05.2016

Gediz Akdeniz'in Elde Var Sıfır romanını okumaya başlar başlamaz, daha ilk sayfadan seyahate çıkmış hissine kapılıyorum.

İçimde ''yoldayım hiç bir yerdeyim, yoldayım... '' diyen bir ses var. (bunu bir fotoğraf sergisinde okumuştum, sanırım.)

Metro, istasyonlar ve Moyka Nehri, Nevski Prospect Bulvarı özellikle çok merakımı çekiyor. ''Beyaz Geceleri'' n birinci gece bölümü hakkında, okumaya başlayan Fikret’ in duygularına tercüman olmuş gibi düşündüğümü, Beyaz Geceleri okumadığımı fark ediyorum. Andrey Platonov'un Mutlu Moskova romanını sürekli düşünüyorum. Romanın adını sürekli aklımda tutarak, ne hatırladığımı da bilmeden Elde Var Sıfır' ı okumaya devam ediyorum.

Matematik ve fizik bilgim çok kıt olduğundan, bazı bölümleri anlıyormuş gibi yaparak okuyorum. 128. ve 129. sayfalarda sarsılıyorum.

Fikret; kendini ince ince soymaya çalışan incelikli, insanı yormayan acıtmayan, okuyanı hayal dünyasında yaşatan bir karakter.

Romana sığınıyorum, değişik bir dünyanın içinde geziniyorum, şimdiden kopuyorum...

Nastenka Fikret' e daha çok roman yazdıracak diye düşünürken, romanın sonu benim için tam bir şok oluyor...
Bu sona bir postmodern roman sonu demeliyim belki de...

Elde Var Sıfır' a bir tek Beyaz Geceler bu kadar yakışabilirdi.

Fikret'in kişisel kıyameti çok zarif anlatılıyor. Kitabın enerjisi, kendiliğindenliği, atmosferi büyülüydü sanki...
Düzensizlik,  metin, hayat, edebiyat, roman hepsi karmakarışık bir biçimde bu büyüyü üretiyorlardı.
Kaos bir romana dönüşmüştü, anlayıp anlamamak önemsizleşiyordu...
Travmalara yenilmemek, hayata hiç aldırmamak, Romanlara karışmak gerekiyor belki de…

Kaostan en çok ve en güzel yararlanan romanlar oluyor galiba.
Dostoyevskiyen bir roman olmuş demeliyim sonunu düşünerek

Fikret kendinin ötekisiyle çatışmayan, ötekisiyle uzlaşmış  bir karakter olmuş, arafta değil sanki…

Rengin Özesmi


ÖDÜLLER

Türk Fizik Derneği Uluslararası Özel Onur Ödülü, 2020 Türk Fizik Derneği 36. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, Türkiye

"IOAN URSU Onur Madalyası" Balkan Fizik Birliği, Sofya, 2018

"Honour Member" Balkan Physical Union (BPU), 1998

"Golden Charter of Humanism" International League of Humanists, USA- Basna-Herzogovina 1998

"State Junior Prize" Turkish Scientific and Technical Research Council (TÜBİTAK), Turkey 1985

"Associate Member" International Center for Theoretical Physics (ICTP), Italy 1980

Ben Kefalleşmemişken, yani daha sizin gibi bir ilarya iken, bende suyun yukarısına karşı büyük bir merak başlamıştı.
Gediz Akdeniz, Kara Kefali

YAYINLAR


Ders Notları
Denemeler
Sinema
Gediz Akdeniz, GÜNDEN GELECEĞE RESİMLE BAKIŞ KAOS, 2022
Ikaria Adası GR
EVRENDE KAOTİK FARKINDALIK, ZUHUR
Gediz Akdeniz, Örneklerle Sinemada Kaos Metaforları Dili
Kaotik Farkındalık ve Bellekte Evrim, Zihin Günleri, İstanbul (2019)
Kuantum Fiziği: Nedensellik ve Kaos-1, Tiyatro Medrese-Şirince (2019)
Simülasyon Evreni ve Fizik, Mimar Sinan ve Kabataş Liseleri (2019)
Kuantum Fiziği: Nedensellik ve Kaos-1, Tiyatro Medrese-Şirince (2019)
Fizikçinin Yeni Halleri, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü, 9. Fizik Çalıştayı, Vezneciler, İstanbul (2019)
Kaotik Farkındalık ve Rengi-i Su (2019)
Karmaşıklıkta Martı Olmak: ZUHUR, Düzensiz Sistemler Çalışma Grubu, 18. Uluslararası Sempozyumu, Şişli, İstanbul, (2018)
Şiirde İlhan Berk-Ece Ayhan Kaotik Farkındalık Dolanmışlığı (2018)
Sanat ve Sinemada Kaos ve Simülasyon (Zuhur), Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi (2019)
Düzensiz Duyarli Yer Değiştirme (Karmaşıklık ve Toplumsal Evrim), Gümüşlük Akademisi İstanbul Seminerleri (2018)
Kaotik Farkındalık ve Bellekte Evrim, Zihin Günleri - (2018)
Kaos ve Karmaşıklık İçinde Yakın Ol(ma)mak, Yeni Anarşi, Gümüşlük Akademisi Yakın Seminerleri (2017)
Basit Sarkacın Kısa Tarihi, Koç Üniversitesi (2016) Video
Tayfun Gönül: ZUHUR, İzmir Kitap Fuarı Sunumu (2016)
Kara Kefal(i) Dalyanı «Terraneous Cephalus Net» (2015)
Bir Simülasyon Felsefesi (Kuramı) Açısından «KÜRESEL MÜLTECİ» (2015)
Oktay Sinanoğlu ile Serüvenim (2015)
Romanlarda Karmaşıklık (2015)
Basit Sarkacın Kısa Tarihi, Koç Üniversitesi (2015)
Mülteci: Küresel Zuhur (2015)
Postmodern Romanlarda ve Sinemada Kaos, Simülasyon ve Karmaşıklık (2014)
Kaotik Farkındalık Kuramında Son Protest Hareketler ve Gezi Park (Yeni Anarşi) (2014)
Basit Sarkacın Kısa Tarihi (2014)
The Simulation of CERN in Media and Education (2013)
Tayfun Gönül (2013)
The Role of Physics in Balkan and Balkan Physical Union (2013)
Chaotic Awareness in Gezi Park (2013)
The New Identities in Physics (2012)
Is “Arap Spring” a Complex Utopia (2012)
CERN-Higgs Bozonu Tanrı Parçacığı ve Arkası (2012)
Futbol Dünyasında "Duyarlı Düzensiz İnsani Davranışlar” (2006)
Karaburun Sırtının Bir Yanı 2K Diğer Yanı 3K (2006)
Ütopyalar Sonrası-II (2005)
Baudrillard'ın Simülasyon Kuramı'nın Karmaşıklık Eleştirisi; Düzensiz Duyarlı İnsan Davranışlar (Kaotik Farkındalık) Simülasyon Kuramı Işığında "Büyük Ortadoğu Projesi" (2004)
Özgür Hayat Gazetesi (2003-2004), Toplumsal Özgürlük ve Davetsiz Misafir Dergileri, (2004 Bahar ve Kış sayıları) yılında yayımlanmış söyleşiler
Ölümle Barışmak (Tayfun Gönül ile birlikte) (2003)
Ötekilere Savaşlar Kendilerine Matrix (2003)
Fukuyama’ya İnat Yeni Mitolojiler
İntifada Esnasında Bu Dünyadan Ayrılan Edward W. Said Anısına
Baudrillard’ın Simülasyon Kuramı'nın Karmaşıklık Eleştirisi; Düzensiz Duyarlı İnsani Davranışlar Dinamiği Kuramı Işığında “Büyük Ortadoğu Projesi”
Çekicileri Olmayan Karmaşıklık Kaostan Bağımsızdır
"Düzensiz Duyarlı" Yıldız Tilbe
Kadırga Parkı'nın Lodosları
Demir Kapılı Sokak
Siborg Bilimci ve/ya Post-Fizikçi
Siborgun Gelecek Halleri: Simülakr ve Zuhur
Simülasyon Dünyasında Felsefi Düşüncenin Karmaşık Yazgısı Ve Nıetzsche’nin Yaşam Felsefesi Üzerine Bir Deneme
Simülasyon Dünyasında Çingeneler Zamanı Üzerinden Post-Modern Batılı Bilginin Bir Kritiği
Asım Barut (1998)
Abdus Salam (1997)
Fizikte Matematik Metotlar Uygulamaları (1970)
Çingenelerin Karmaşık Yazgısı
Kenar Mahallem Kadırga
Uluslararası Yayınlar
1)  : Sünel, N., & Akdeniz, G. (2021). Türkiye'de fizik araştırma grupları arasında yükselen rekabet. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 4(2), 151-162.

2)  Mahmut Akıllı, Nazmi Yılmaz and K. Gediz Akdeniz. The 'wavelet' entropic index q of non-extensive statistical mechanics and superstatistics. Chaos, Solitons & Fractals, 150(4):111094, 2021.

3)  1. Yılmaz, Nazmi, Akıllı, Mahmut, Akdeniz, Kamil Gediz. "A Statistical Analysis of Covid-19 Pandemic Based on the Temporal Evolution of Entropy in Different Countries". Turkish Journal of Public Health, 1304-1088, 2022.

4) Nazmi Yılmaz, Mahmut Akıllı and K. Gediz Akdeniz,' A covid-19 cases analysis by the Boltzmann-Gibbs-Shannon entropy ', 7th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, 29-31 October 2020, Ankara-Turkey.

5)  Mahmut Akıllı, Nazmi Yılmaz, K. Gediz Akdeniz, Automated system for weak periodic signal detection based on Duffing oscillator, IET Signal Processing, Volume14, Issue10, pp. 710-716, 2020.

6)  Nazmi Yılmaz, Mahmut Akıllı, Mustafa Özbek, Tamer Zeren, K. Gediz Akdeniz, Application of the Nonlinear Methods in Pneumocardiogram Signals, Journal of Biological Physics 46, 209–222 (2020).

7)  Yılmaz N., Akıllı M., Yılmaz N. and Akdeniz K. G, A New Method in the Analysis of Chaotic Systems: Scale Index, Chaos, Complexity and Leadership 2018, 21-26. (2020).

8)  Akıllı M., Yılmaz N. and Akdeniz K. G., Study of the q-Gaussian distribution with the scale index and calculating entropy by normalized inner scalogram, Physics Letters A, 383,11,1099, (2019)

9)  Akdeniz K.G., "The chaotic awareness reality and the complexity in Turkish novels", Chaos, Complexity and Leadership 2017, Edts. Erçetin, Şefika Şule at al., Springer, (2017).

10)  Akdeniz K.G., Tangün Y.A., Avrupa sınırlarında küresel zuhur olarak mülteci, Anadolu Aydınlanma Vakfı, Düşünüyorum Dergisi, Yaz 2016, (2016).

11)  Kaotik farkındalık açısından liderlik mitinin anonimleşmesi ve anarşist adalar, A.Hıdır Eligüzel, Yağız Alp Tangün ve K. Gediz Akdeniz

12)  Akdeniz K.G., & Anastasopoulos N., "Chaotic awareness and simulacra in the recent emergence of the self-organized multitude", Chaos, Complexity and Leadership 2014, Edts. Erçetin, Şefika Şule, Springer (2014).

13)  Akdeniz K.G.,"Chaotic awareness in Gezi park", Chaos, Complexity and Leadership 2013, Edts. Erçetin, Şefika Şule, Banerjee, Santo Springer (2014).

14)  Akdeniz K.G.,"New communitarianism movements and complex utopia", Chaos Theory in Politics, Eds. Banerjee S., Erçetin Ş.; Tekin, A., Springer (2014).

15)  Akdeniz G., "Is “Arap Spring” a complex utopia" Chaos, Complexity and Leadership 2012, Edts. Erçetin, Şefika Şule, Banerjee, Santo Springer (2014).

16)  "Simulation world and the role of media in education: A Turkish example via CERN experiments", Sebahat Sağlık, Zeynep Gurel and K.Gediz Akdeniz, Chaos and Complexity Theory in World Politics, Edts. Erçetin, Şefika Şule, Banerjee, Santo, Springer (2013).

17)  Yalçin G.Ç., Skarlatos Y., Akdeniz K.G., "q-Gaussian analysis of the electronic behavior in polymethylmetacrylate", Chaos, Solitons and Fractals, vol.57, pp.73-78, (2013).

18) "Simulation world and the role of media in education: a Turkish example via CERN experiments", K.Gediz Akdeniz, Sebahat Sağlık, Zeynep Gurel, 4th ICTL, Bangkok, Thailand. (2013)

19)  Aydoğmuş F., Canbaz B., Önem C., Akdeniz K.G., 2013,"The behaviours of Gursey instantons in phase space", Acta Physica Polonica B, 44, 9, 1837. (2013)

20) Akdeniz G., Oktem Y. and Akkus B.,"The role of physics in Balkan and Balkan Physical Union", IBAC 2013, Sarajevo-BH (2013).

21)  Gültekin, Ö., Rizaoglu, E., and Akdeniz, K. G., 2013, "Ion–Cyclotron resonance frequency interval dependence on the O VI Ion number density in the north polar coronal hole 1.5𝑅–3𝑅 region", Journal of Astrophysics and Astronomy, 34 (4), 349.

22) “Heterodoxy and complex utopia”. USS-2012, Tarragona, Spain.

23)  Canbaz B., Onem C., Aydogmuş F., Akdeniz K. Gediz, 2012, From Heisenberg ansatz to attractor of Thirring Instanton, Chaos Solitons & Fractals, 45, 2, 188.

24) "The possible new identitiesin science and philosophy", Proceedings of the 11th International & 6th Greek History, Philpsophy and Science Teaching Joint Conference, Thessaloniki, 1-5 July 2011, Edited by Fanny Seroglu at al., 34-38, (2011).

25)  Akdeniz, K.G., "Simülasyon dünyasında çingeneler zamanı üzerinden post-modern batılı bilginin bir kritiği", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3,22. 2011/1, s. 503-517 (2011).

26) Akdeniz, K.G., “The new identities of the physicist: Cyborg-physicist and post-physicist”, Proceedings of the Conference World International Conference of Technology and Education (WICTE-2010), Beirut-Lebanon (2010).

27)  "q-Gaussian analysis in complex polymers", G.Cigdem Yalcin, Yani Skarlatos and K.Gediz Akdeniz, Proceedings of the Conference in Honour of Murray Gell-Mann's 80th Birthday Quantum Mechanics, Elementary Particles, Quantum Cosmology and Complexity, edited by H Fritzsch and K K Phua, World Scientific Publishing, p. 669-672 (2010).

28)  "Disorder in complex human system", K.Gediz Akdeniz, Proceedings of the Conference in Honour of Murray Gell-Mann's 80th Birthday Quantum Mechanics, Elementary Particles, Quantum Cosmology and Complexity, edited by H Fritzsch and K K Phua, World Scientific Publishing, p. 630-637 (2010).

29) “From simulakr to zuhur in complex utopias”, Utopia 2010: 11th International Conference of the Utopian Studies Society, Marie Curie SkłodowskaUniversity, 7-10 July 2010, Lublin-Poland.

30)  Akdeniz, K.G., "Simülasyon dünyasında felsefi düşüncenin karmaşık yazgısı ve Nietzsche'nin yaşam felsefesi üzerine bir deneme", Bahar 2010, Cogito, Yapı Kredi Yayınları.

31)  Akdeniz K.G., "Siborgun gelecek halleri: simülakr ve zuhur", Bedende Kıpırdanmalar, Edits., Gülnur Elçik ve Tuğba B. Özenç, Varlık Yayınları (2010).

32) “The role of coupling constant in the evolution of Thirring instantons”, Canbaz Beyrul, Önem Cem, Aydoğmuş Fatma, Akdeniz K. Gediz, Balkan Physics Letters, 15 (1), 151061, 2009.

33)  Aydoğmuş F., Akdeniz, K.G., Sağaltıcı, S., Önem, C., 2009, "On the duffing type behaviors of Gursey instantons", Beykent University Journal of Science and Technololgy (BUJST), 3(1),120-126.

34) “Post Fizikçi; (Atom Altı) Fizikçinin Yeni Halleri”, Nükleer Enerji Sempozyumu, Mersin Üniversitesi,19-20 Ekim 2007, Mersin.

35)  “Post-Fizikçi Manifestosu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3.Dizi, 15.sayı, 2007/2, 31-39.

36) “The Post-Physicist in Harran”; paper presented in Utopia 2007: 8th International Conference of the Utopian Studies Society, July 12-14th 2007, Plymouth University, UK.

37) “Chaotic dynamics of Gürsey instantons in phase space” K. G. Akdeniz Fatma Aydoğmuş, Serap Sağaltıcı and Cem Önem; paper presented in International Congress “Nonlinear Dynamical Analysis – 2007” dedicated to the 150th anniversary of Academician A. M. Lyapunov 2007 June 4-8 ,Saint-Petersburg State University, Russia.

38) “Sensitively recorded breathing signal of rat and its nonlinear dynamics”, Zeren T., Özbek M., Ekerbiçer N., Yalçın G.Ç., Akdeniz, K.G.; Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 70, 573-577 (2007).

39)  Akdeniz, K.G. Post-Physicist Manifesto. Istanbul: Istanbul University Sociology Journal, 3, p.15-18. (2007).

40) “The Role of Fibonacci Sequence in the Transport of Bose-Einstein Condensate Atoms in Optical Lattice”, Ekşioğlu Y., Akdeniz, K.G.; CP899, Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, edited by S.A. Çetin and I. Hikmet, American Institute of Physics, p:597 (2006).

41) “An observation on the rat pneumocardiogram with nonlinear structure”, T. Zeren, M. Özbek, N. Ekerbiçer, K. G. Akdeniz, Turkish Journal of Biochemistry, 28 (3),194, 2003

42) "The Relation Between Science and Powers During the Period from

43) “Being in Harran”, İnternational Harran World Philosophy Day Proceedings, Ed. Z. Karahan, SanlıUrfa-Turkey (2002)

44) "On the chaotic dynamics of instantons-like spinors" paper presented in NATO ARW on "Nonlinearity and Disorder: Theory and Applications" 6-12 October 2000, Tashkent, Uzbekistan.

45) "On the Nonlinear Dynamics of Instantons in a Conformal Non-Linear Spinor Model" paper presented in XIII International Congress on Mathematical Physics 17 to 22 July 2000 Imperial College London, UK."

46) "Science and Balkan" paper presented in VOLTA'99 Conference

47) "Globalization in science education", International Conference on Science Education for 21st Century Proceedings, Eds. K.Papp and Z.Varga, Szeged-Hungary, p. 95-100 (1999).

48) "Globalization in Physics and It's Role in South", Intrenational Conference on New Technologies in Physics Education Proceedings, Eds. J.Huo and S.Xiang, Hefei-China, p. 221-226 (1999).

49) "The Role of Science in Balkans"" paper presented in International Humanist Unity Conference 23-16 May 1998, Sarajevo, Bosna-Herzogovina."

50) "Ethics in Science and Balkans"" paper presented in Puwgash Workshop; 7-8 February 1998, Debrecen, Hungary (1998)."

51) "Globalization in Physics and Balkans" Fizikai Szemke, vol.8 p. 271 (1997).

52) "Counter balancing globalization" Europhysics News, vol. 27/6 (1996).

53) "Global Circumstances And the Role of Physics in Balkans", RACIP2 Proceedings, Ed. H.Toki, Tokyo-Japan p.74 (1996).

54) "Physics in Balkans" paper presented in 4 seas conference 25June-1July,Trieste Italy (1995).

55) "Costing Big Bang"(with M.Arik and E.Rizaoglu) Phys. Lett. 321B, 329 (1995).

56) "Canonical Descriptation of a Two-Dimensional Gravity", (with O.F.Dayı and A.Kızılersu) Modern Phys. Lett. 7A, 1757 (1992).

57) "On the Evolution of Quasars in a String Dominted Universe" (with E.Rizaoglu, H.Mutus and S. Erbil) Modern Physics Lett. , 6A, 9 (1991).

58) "Coasting Kaluza-Klein Cosmology", (with M.Arik, H.Mutus and E.Rizaoglu) Modern Physics Lett. 6A, 1543 (1991).

59) "Stability of the Static Solitons in a Pure Spinor Theory with Fractional Non-Linearities" (with A. O. Barut, J. Kalayci, S.E. Okan and G. Tezgör) Int. Journal of Modern Phys. 5A, 187 (1990).

60) "On the Numerical Solutions of Vilenkin's String Loop Equation in Robertson Walker Metric" (with H.Mutus and E.Rizaoglu) Phys. Lett., 237B, 192 (1990).

61) "Fermions in A Two-dimensional Theory with Gravity" (with A. Kızılersü and E. Rızaoğlu) Lett.Math. Phys., 17, 315 (1989).

62) "New solutions in a string model with dynamical geometry and torsion" (with A.Kizilersu and E.Rizaoglu) Jour. Istanbul Univ., 53C, 13 (1989).

63) "Instantons and Eigenmodes in a Two-Dimensional Theory of Gravity with Torsions" (with A.Kizilersu and E.Rizaoglu) Phys. Lett., 215B, 81 (1988).

64) "Eigenmodes for Fluctuations About Clasical Solutions in the Generalized Liouville Equations" (with C.Dane and M.Hortacsu) Phys. Rew. D37, 3074 (1988).

65) "Instantons in two-dimensional Theories with Gravity", Invited Talk given at II. International Cittagong Physics Conference, Cittagong-Bengladesh (1988).

66) "The Structural Properties of the Alkali-Halides at the Freezing Point" (with S Dalgıc at all) paper to be Presented NATO-ASI on "A Methodological Approach Applications" Maritta-Italy (1988).

67) "Finite Energy Solutions of Non-linear Pure Spinor Theories", (with A. O. Barut, E. Okan and G. Tezor), Trakya Univ. Preprint, Edirne (1988).

68) "Conformal Covariant Coupled non-linear Field Theory on the Hypercone: Vacuum Solutions And Quantization of Normal Modes" (with A.O. Barut at al), Modern Phys. Lett., A3, 161 (1988).

69) "Spontaneously Broken Conformal Symmetry and the Non-linear Spinor-Scalar Sigma Model" (with T. Aciktepe and J. Kalayci) Bulletin of the Tech. Univ.Istanbul, 40, 781 (1987).

70) "Possible Evolution Scheme in Short Distance Gravity" (with A. Hacinliyan and J. Kalaycı) This Paper is dedicated to Prof. Ratif Berker on the Occasion of his seventy-fifty birthday (1986), Bulletin of the Tech. Univ. Istanbul, 40 191 (1987).

71) "Phase Transitions in NQR Models" (with A. Erginsav and Hayati Budak), Contributed paper given in V. NQR Conference, Munih-Germany (1986).

72) "Possible Inflationary Solution to the Short Distance Gravity" (with A. Hacinliyan and J. Kalaycı) ICTP Trieste Preprint IC/86/291 (1986).

73) "Conformal Field Theories on the Hypercone" Contributed paper given at 7th Int. Cong. Math. Phys.,Marseille- France (1986).

74) "On the Classical Solutions of non-linear Spinor Scalar Sigma Model" (with O.Cerezci), Jour. Istanbul Univ., 50C, 7 (1986).

75) "Possible Schemes of the Evolution of Universe in Conformal Gravity with Spontaneously Changing Cosmological Constant" (with A. Hacinliyan and J. Kalaycı), Phys. Lett.,160B, 256 (1986).

76) "A possible Scheme of the Universe and the Anharmonic Oscillator" (with A.Hacinliyan and J. Kalaycı), Istanbul Preprint 1985, Submitted in J. Phys.A. (1985)

77) "A Possible Evolution Scheme for the Universe in Conformal Gravity" contributed talk given at the EPSHEP 85, Bari, Italy (1985) and ICTP Trieste.

78) "Phase Transition in Conformal Gravity with Cosmological Time Background" (with A. Hacinliyan and J. Kalaycı), Phys. Lett., 158B, 281 (1985).

79) "Instantons in Two Dimensional Conformal Invariant Model withLiouville Term" (with C. Dane), Lett. M. Phys., 9, 201 (1985).

80) "Dynamics of Conformal Gravity with Meron" (with A. Hacinliyan and J. Kalaycı), II Nuovo Cim., 90A, 98 (1985).

81) "On the Potential of Induced Gravity" (with A. Hacinliyan and J.Kalayci), Phys. Lett., 145B, 49 (1984).

82) "Stability of Gravitational Merons" (with A.Hacinliyan and J.Kalayci),Phys. Lett., 125B,291 (1984).

83) "Merons in Generally Covariant Model with Gursey Term" (with A.

84) "New Meron Type Solutions" (with M. Hortacsu),Lett. M. Phys., 7,295(1983).

85) "Stability of Merons in Gravitational Model" (with A.Hacinliyan

86) "A MeronDeterminant Calculation" (with M. Hortacsu), Lett.,al Nuovo Cim., 36, 197 (1983).

87) "Quantization of a Conformal Invariant Pure Spinor Model" ICTP Preprint IC/82/106 (1982) (Unpublished).

88) "Gauge Bosons as Composites of Fermions" (with M.Arık, M. Hortacsu and N. Pak), Phys. Lett., 124B 79 (1983).

89) "A pure Spinor Model with Composite Gluons" (with M.Arık, M. Hortacsu, M. Durgut, N. Pak and S. Kaptanoglu), Phys. Lett, 116B, 41 (1982).

90) "On the Quantization of Gursey Model" (with M.Arık, M. Hortacsu, M. Durgut, N. Pak and S. Kaptanoğlu), Phys. Lett., 116B, 41 (1982).

91) "A Semi-Clasical Approach to the Stability of Gravity" Bogaziçi University Journal, 10,1 (1983).

92) "Stability of Merons in Spinor Models" (with M.Hortacsu), Phys. Lett., 114B, 245 (1982).

93) "Classical Solutions in Conformal Invariant Fermionic Models" TUBITAK Complitly Integrable Systems Coll. Notes, Edited M.Hortacsu, Istanbul (1982).

94) "On Classical Solutions of Gursey’s General Conformal Invariant Spinor Model", Lett. al Nuova Cim., 33, 40 (1982).

95) "Functional Determinant for The Thirring Model with Instantons" (with M. Hortacsu), II Nuova Cim., 59A, 181 (1980).

96) "Monopoles And Twisted Sigma Models" (with M. Goodman and R.Percacci), Phys. Lett., 96B, 144 (1980).

97) "A New Class of Meronic Solutions" (with O. Oguz), Lett. al Nuova Cim., 28, 343 (1980).

98) "Gauge invariant formulation of dyonium hamiltonian on the sphere S(3)" (with A. O.Barut), Lett. Al Nuovo Cim., 26, 627 (1979).

99) "Classical solutions for fermionical models", (with A. Smailagic), II Nuova Cimento, 51A, 345 (1979).

100) "Magnetic Mono-Pole on Projective Space", PhD. Thesis, the University of Istanbul, Turkey (1976) and Jour. of Istanbul Univ., C44,157 (1979).

Tez Çalışmaları

KİTAPLAR


ZUHUR-Gözden Geçirilmiş 2. Baskı

Kaos Yayınları ( 2023 )

Siyah Kuğu, Anarşist Varoluşun Bölük Pörçük Masalı

Beyaz Baykuş - Destek Yayınları ( 2023 )

Edebiyat ve Sinemada Kaos ve Ötesi: Kaotik Farkındalık ve Zuhur

Neziher Yayınları ( 2019 )

Ece Ayhan Yazılarında Kaotik Farkındalık

Neziher Yayınları ( 2018 )

Elde Var Sıfır

Kaos Yayınları ( 2015 )

Düzenden Kaosa Zuhur

Kaos Yayınları ( 2008 )

Kara Kefali

Everest Yayınları ( 2008 )

7 HARİÇ

Everest Yayınları ( 2007 )

DUYURULAR

Sarıkız ve Kara Kefalleri Kaz Dağları Dayanışması - Semra Nak & Gediz Akdeniz - 2019 Uluslararası İstanbul Bienali - 10.09.2019
SARIKIZ VE KARA KEFALLERI KAZ DAĞLARI DAYANIŞMASI Semra Nak & Gediz Akdeniz Bu yerleştirme SARIKIZ efsanesi ile KARA KEFALI masalının Kaz dağları dayanışmasının sanatsal ve düşünsel anlamda mitolojik bir AVATAR anlatımıdır. Sarıkız artık bir kara balığı olarak yaşadığı Kaz dağlarının korunması için ona Karaburundan destek vermeye gelen Kara Kefallerine dinamitlerden etrafa saçılan kayalar arasında yol göstermeye çalışmaktadır.
Gediz Akdeniz'in yeni kitabı çıktı "Edebiyat ve Sinemada Kaos ve Ötesi: Kaotik Farkındalık ve Zuhur" - 09.03.2019

GÖRSEL BASIN


YAZILI BASINİLETİŞİM